Informatie voor ouders van  C.V. de Eykels

Dansseizoen:

Het dansseizoen loopt van 1 mei tot 1 mei. Het is niet de bedoeling dat er word gestopt met dansen binnen het seizoen, tenzij hier een geldige reden is. (er is geen teruggave van contributie mogelijk).

Leeftijd:

Nieuwe leden mogen komen dansen als ze voor 1 september 4 jaar worden.

Jaarlijkse contributie:

De contributie bij C.V. de Eykels bedraagt € 85,00 per kind per jaar. dit moet worden overgemaakt voor 1 september (na ontvangen nota) naar de rekening van C.V. de Eykels

 

Trainingstijden dansgroepen:

Minioren: donderdag 18.15 tot 19.15 uur

Senioren: donderdag 19.15 tot 20.45 uur

Solo Kim: dinsdag 18.30 tot 19.30 uur

We trainen in De Kattendans.

 

Wat word er verwacht van de ouders en de kinderen tijdens de trainingen:

- iedereen is minimaal 5 minuten voor aanvang van de trainingen aanwezig.

- mocht je een blessure hebben waardoor het mogelijk is om te komen kijken word dit van je verwacht.

-ouders mogen de kinderen de zaal in brengen, maar mogen daar niet de hele training verblijven dit omdat het de kinderen mogelijk kan afleiden. Als je je kind komt afhalen gelieve niet de zaal in te lopen maar in de hal te wachten.

-afmelden voor een danstraining mag alleen met een goede reden en dit moet altijd per telefoon gebeuren bij de verantwoordelijke van de desbetreffende groep.

 

Wat word er verwacht van de ouders en de kinderen tijdens carnaval:

 • tijdens carnaval word er van de ouders alleen verwacht dat de kinderen op de juiste tijd, met de juiste spullen aanwezig zijn op de plaats die beschreven word in het programma van carnaval.
 • van de meiden word verwacht dat ze er zijn op de tijden die zijn beschreven in het programma.
 • mocht je er met een goede reden een of meerdere momenten niet bij kunnen zijn tijdens carnaval moet je dit ruim van te voren bespreken met de verantwoordelijke van je groep.

 

Wat word er verwacht van de ouders en de kinderen tijdens toernooien:

 • tijdens toernooien worden de meiden verwacht bij de kattendans op variabele tijden die ruim van te voren aangegeven worden.
 • als ouder mag je mee rijden of mee gaan tijdens een toernooi, dit is echter nooit verplicht.
 • het is  niet de bedoeling dat er word afgemeld voor een toernooi, behalve met een goede reden. Dit omdat je in een groep danst en de andere meiden de dupe worden van afmeldingen.
 • mocht je onverhoopt toch een keer niet aanwezig kunnen zijn dan moet je dit ruim op tijd melden bij de groepverantwoordelijke.
 • ouders mogen niet in de kleedkamers komen tijdens het omkleden van de meiden tenzij zei hiervoor gevraagd zijn/ toestemming voor hebben

 

Kleding van de dansgarde:

 • de kleding van de garde dans word altijd verzorgd door de vereniging.
 • de kleding die de meiden mee naar huis nemen zijn niet om aan te trekken buiten activiteiten van cv de Eykels om. Tenzij hiervoor toestemming is gegeven.
 • de laarsjes die mee naar huis gaan zijn niet voor buiten te lopen, dit zijn alleen schoentjes om aan te doen tijdens activiteiten van cv de Eykels.
 • voor het maken van showdans kleding kan het zijn dat we ooit hulp vragen van ouders.
 • elk nieuw lid krijgt 1 panty van de vereniging. Mocht deze kapot zijn dient de ouder zelf een nieuwe aan te schaffen bij de trainsters.

 

Hulp van ouders:

Als vereniging kunnen wij bij bepaalde activiteiten de hulp van ouders heel goed gebruiken. We kunnen jullie hulp gebruiken, bijvoorbeeld tijdens:

 • ons eigen danstoernooi
 • jaarlijkse rommelmarkt
 • carnaval

 

Activiteiten: ( zie ook het programma op de site)

 • Jaarvergadering (voor alle leden en ouders)  (Mei )
 • Fietstocht (juni)
 • Kamp van de dansmarietjes  (september)                            
 • Zitting/ verkiezing Oppereykel (november)
 • Optredens bij zusterverenigingen met zittingsavonden (november t/m carnaval)
 • Eigen danstoernooi (januari)
 • Carnaval (februari/maart)
 • Laatste toernooi/NK (meestal het eerste weekend van april)
 • Toernooien waaraan wij deelnemen (ongeveer 8) (januari,februari, maart)

 

Mocht er iets niet duidelijk zijn dan kunt u altijd contact opnemen met een van de trainsters:

Annely van Hoof: 06-24710295